Jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów handlowo-marketingowych oraz przechowywanie ich przez firmę MCX Telecom.

Disaster recovery

Ciągłość Biznesu (disaster recovery) to usługa, która zapewni Twojej firmie wysoki poziom dostępności systemów oraz kluczowych procedur w organizacji minimalizując skutki awarii. Usługa umożliwi także szybki powrót do stanu sprzed awarii.
Zdolności do szybkiego reagowania na awarie krytyczne w firmie oraz zdolności efektywnego zarządzania procesami wewnętrznymi, pozwala firmom działać nieprzerwanie w każdych warunkach. Ciągłość procesów i odporność firm na przeciwności losowe zależy w dużej mierze od skutecznego przygotowania planów ciągłości biznesowej.
Kluczowe działania:

  • analiza ryzyka oraz procesów biznesowych
  • identyfikacja kluczowych procesów
  • tworzenie oraz wdrożenie planów ciągłości działania
  • testy oraz szkolenia wdrożonych rozwiązań i procedur

Podstawą zarządzania ciągłością działania firm są standardy ISO oraz zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na skróty

Skontaktuj się z nami

tel. (22) 548 48 32
fax (22) 328 48 48
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa