Jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów handlowo-marketingowych oraz przechowywanie ich przez firmę MCX Telecom.

Nowoczesny System Dyspozytorski - Konsola Dyspozytorska

Innowacyjna architektura Nowoczesnego Systemu Dyspozytorskiego zapewnia szybką i sprawną koordynację łączności z centralnego punktu. System znajdzie zastosowanie w instytucjach oraz przedsiębiorstwach, dla których istotna jest sprawna i efektywna koordynacja łączności z centralnego miejsca np.: jednostkach straży pożarnej, posterunkach policji, pogotowiu ratunkowym, rozległych terytorialnie zakładach produkcyjnych, zakładach transportu miejskiego, lotniskach.

Elementy Nowoczesnego Systemu Dyspozytorskiego:

 • oprogramowanie konsoli dyspozytorskiej
 • integracja z rozwiązaniami wideokonferencyjnymi
 • wbudowany Instant Messaging
 • całkowicie oparty o sieć IP (integracja mechanizmów Multicast)
 • wirtualizacja środowiska serwerowego
 • pełna współpraca z OST 112


Konsola dyspozytorska
System koordynujący łączność z centralnego punktu. Oprogramowanie konsoli dyspozytorskiej jest instalowane na jednomodułowym komputerze klasy PC zintegrowanym z ekranem dotykowym. Architektura systemu oparta jest na modułach funkcjonalnych, które mogą być skalowane od kilku do kilkuset stanowisk. Każdy z modułów jest oprogramowaniem serwerowym instalowanym na standardowym serwerze.

Przykładowe funkcje konsoli:

 • dostęp do wszystkich środków łączności z poziomu pojedynczego ekranu, bez konieczności przełączania się między interfejsami różnych systemów telekomunikacyjnych
 • możliwość korzystania z linii telefonicznych i wideokonferencyjnych systemu
 • możliwość nadawania i odsłuchu na dostępnych kanałach radiowych systemów łączności różnych zespołów
 • wyszukiwanie numerów kontaktowych w różnych zbiorach teleadresowych
 • dostęp do historii połączeń, odsłuchu prowadzonych rozmów
 • monitoring dostępności innych użytkowników systemu
 • automatycznie łączenie się z innymi uczestnikami korzystającymi z różnych systemów łączności
 • integracja z systemem wideokonferencyjnym
 • możliwość doprowadzenia sygnałów z telewizji przemysłowej, monitoringu miejskiego, czy kamer umieszczonych na pojazdach służb
 • możliwość bezpośredniego kontaktu ze służbami w terenie poprzez telefon IP lub telefon komórkowy jako uproszczoną wersję konsoli dyspozytorskiej (z możliwością nasłuchu i nadawania na kanałach radiowych)

Integracja z rozwiązaniami wideokonferencyjnymi
Wbudowany w aplikację Konsoli Dyspozytorskiej klient systemu wideokonferencyjnego umożliwia realizowanie wideo połączeń. Integracja konsoli z menadżerem połączeń Cisco (CUCM) zapewni pełną funkcjonalność zunifikowanej komunikacji. Co więcej, integracja z systemem wideokonferencyjnym pozwala na doprowadzenie sygnałów z telewizji przemysłowej, monitoringu miejskiego, czy kamer umieszczonych na pojazdach służb.

Wbudowany Instant Messaging
Aplikacja Konsoli Dyspozytorskiej zapewnia komunikację typu Instant Messaging, dzięki której możliwy jest podgląd statusów obecności innych użytkowników systemu oraz porozumiewanie się z wykorzystaniem krótkich wiadomości tekstowych typu SMS.

Sieć IP i integracja mechanizmów Multicast
Komunikacja pomiędzy komponentami Systemu Dyspozytorskiego realizowana jest z wykorzystaniem sieci IP. Do podłączenia zewnętrznych systemów telekomunikacyjnych i radiowych wykorzystywane są bramy głosowe Cisco z serii 2900 oraz 3900. W zależności od potrzeb mogą one być wyposażone w różne moduły interfejsów telekomunikacyjnych zapewniające obsługę większości protokołów komunikacyjnych oraz dołączenie stacji bazowych różnych systemów łączności radiowej.
Do transmisji korespondenci głosowej w sieci IP System Dyspozytorski wykorzystuje mechanizm Multicast, który jest zaimplementowany na router’och i przełącznikach firmy Cisco. Dzięki temu komunikacja między użytkownikami realizowana jest na poziomie sieci.

Wirtualizacja środowiska serwerowego
Infrastruktura Systemu Dyspozytorskiego oparta jest o moduły serwerowe, które mogą być instalowane wspólnie z innymi aplikacjami na jednym serwerze fizycznym, kompatybilnym ze środowiskiem VMware. Dzięki temu serwer Systemu Dyspozytorskiego może być dostarczony razem z serwerem telefonii IP na jednym urządzeniu np. serwerze pakietu Cisco BE6000.

Pełna współpraca z OST 112
System Dyspozytorski wykorzystuje sieć OST 112 (Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna 112) do łączności między jednostkami różnych służb. Najwyższa jakość komponentów firmy Cisco użytych do budowy sieci OST 112 zapewnia niezawodność oraz wysoki poziom prowadzonej komunikacji. Łączności miedzy terminalami gwarantują standardowe protokoły sieciowe zaimplementowane w ramach sieci OST 112. Bramy głosowe sieci OST mogą być użyte do podłączenia stacji bazowych systemów radiowych, a serwery komunikacyjne CUCM (Cisco Unified Communication Magager) do łączności telefonicznej oraz wideo.

Użycie Nowoczesnego Systemu Dyspozytorskiego wpływa znacząco na poprawę jakości oraz pewności komunikacji pomiędzy dyspozytorem, a jednostkami podległymi, co pociąga za sobą sprawniejsze funkcjonowanie społecznie odpowiedzialnych organizacji.

Na skróty

Skontaktuj się z nami

tel. (22) 548 48 32
fax (22) 328 48 48
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa