Aktualności

Wdrożenie Cisco Collaboration w PCSS

By 20 maja 2016 No Comments

Wdrożenie Cisco Collaboration w nowej siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)

W ramach udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego, MCX Telecom w konsorcjum z TRECOM POZNAŃ, dostarczyła i wdrożyła, dla nowej siedziby PCSS w Poznaniu,  system zunifikowanej komunikacji IP oparty o rozwiązania Collaboration firmy Cisco.

Nowa siedziba Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego to Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO), mieszczące się w kompleksie budynków przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. CBPIO to bardzo ważny projekt poznańskiego PCSS. Stanowi bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii ICT i ich zastosowań. Centrum danych składa się z budynku sal technologicznych BST oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego.

W tak ważnym obiekcie nie mogło zabraknąć nowoczesnego systemu komunikacyjnego, zapewniającego bezpieczną i efektywną komunikację biznesową. Cały kompleks budynków został wyposażony w system zunifikowanej komunikacji IP Cisco, oferującej usługi komunikacji głosowej, wideo, chat, obecności oraz contact center. Dodatkowo, wdrożona została przewodowa sieć LAN oraz bezprzewodowa WLAN Cisco zapewniająca dostęp do usług komunikacji IP na terenie całego budynku. MCX Telecom zintegrowała również całe rozwiązanie z infrastrukturą wideokonferencyjną sieci PIONIER PCSS, zapewniając tym samym komunikację wideo z wykorzystaniem jednolitego planu numeracyjnego GDS pomiędzy nową siedzibą PCSS a użytkownikami sieci wideokonferencyjnej PIONIER PCSS.

Dzięki wdrożonemu przez MCX Telecom rozwiązaniu pracownicy zyskali możliwość szybkiej i efektywnej komunikacji audio-wideo zarówno wewnątrz swojej organizacji, jak i z zewnętrznymi partnerami. Rozwiązanie Cisco Collaboration daje swobodę wyboru kanału komunikacji oraz narzędzia – czy to telefon czy wideoterminal czy aplikacja na urządzeniach mobilnych. Umożliwia również wielostronne spotkania wideo w jakości Full HD 1080p. w wirtualnych pokojach wideokonferencyjnych ad hoc lub planowanych. Użytkownicy są dostępni pod jednym numerem telefonu bez względu na miejsce w jakim się znajdują i urządzenie z jakiego korzystają.

 

Wdrożone rozwiązanie objęło m.in.

– platformę Cisco Business Edition 6000 (dwa redundantne serwery) udostępniające usługi Call Control (Cisco Unified Communication Manager), usługi obecności (Cisco IM&Presence), Contact Center (Cisco Contact Center Express), centralne nagrywanie rozmów (Cisco MediaSense), komunikację audio-wideo spoza sieci LAN/WAN z wykorzystaniem standardu H.460 Firewall Traversal (Cisco Expressway Core i Edge)

– platformę do wielostronnej komunikacji wideo opartą o mostek wideokonferencyjny Cisco Telepresence Server na serwerze Cisco Multiparty Media 410v wraz z systemem zarządzania zasobami mostka – Cisco Conductor, systemem planowania konferencji wielostronnych i zarządzania pokojami konferencyjnymi – Cisco TMS

– zewnętrzne bramy głosowe IP do realizacji usługi ISDN PRI – Cisco 2911 Voice

– telefony IP Cisco z serii 7800 oraz 8800

– grupowe terminale wideokonferencyjne Full HD Cisco SX20 oraz Cisco SX80 wraz z systemem automatycznej identyfikacji i śledzenia mówców Cisco SpeakerTrack 60

– sieć LAN opartą o przełączniki sieciowe Cisco Catalyst 2960

– sieć WLAN opartą o kontrolery sieci bezprzewodowej Cisco 5508 oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej – access pointy Cisco 2702

– centralny system zarządzania siecią LAN i WLAN – Cisco Prime Infrastructure.