Jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów handlowo-marketingowych oraz przechowywanie ich przez firmę MCX Telecom.

Wideokonferencje

Wideokonferencja jest usługą telekomunikacyjną polegająca na wzajemnym przesyłaniu obrazu i dźwięku między oddalonymi geograficznie punktami, których może być dwa lub więcej. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod komunikacji, która jest jednocześnie najbardziej zbliżona do naturalnej, bezpośredniej rozmowy, zapewniając niemal tę samą bliskość i poziom porozumienia, co tradycyjne spotkanie „twarzą w twarz”. Spośród wielu zalet komunikacji wideo najbardziej liczą się te, które mają największe znaczenie dla biznesu:

 • oszczędność czasu i kosztów – mniejsza ilość wyjazdów służbowych to mniejsze koszty operacyjne jak również czas zaoszczędzony na dojazdach na spotkanie
 • przyspieszenie procesu decyzyjnego – nieskuteczna komunikacja często powoduje przestoje, niedomówienia, stratę czasu. Dzięki wideo konferencji możemy szybciej dzielić się pomysłami,  współdzielić dokumenty, prezentować i omawiać na bieżąco szczegółowe materiały, spotykać się z zewnętrznymi ekspertami bez względu na lokalizację w jakiej się znajdują
 • skalowanie wiedzy – możliwość wykorzystania specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje kilka osób w firmie, bez konieczności delegowania ich do różnych lokalizacji
 • integracja zespołu – zmniejsza izolację zespołów w firmach wielooddziałowych. Komunikacja wideo tworzy wirtualne miejsce spotkań, podczas których wszyscy mają dostęp do tych samych informacji.
 • zmiana wizerunku na firmę nowoczesną i ekologiczną

Wideoterminale grupowe
Są projektowane z myślą o obsłudze grupy osób znajdującej się w pomieszczeniu. Mnogość modeli terminali grupowych umożliwia odpowiednie ich dopasowanie do specyfiki danego pomieszczenia, jak również oczekiwanej funkcjonalności. Wideoterminale grupowe zapewniają:

 • funkcje kadrowania poszczególnych uczestników w trakcie spotkania 
 • funkcje jednoczesnej transmisji wielu strumieni wideo, dające możliwość jednoczesnego obrazowania uczestników spotkania oraz prezentacji (danych, filmów, dokumentów papierowych lub przedmiotów) z wykorzystaniem komputera, odtwarzacza wideo, kamery dokumentowej itp .
 • funkcje obrazowania uczestników spotkania i prezentacji na wielu osobnych wyświetlaczach
 • funkcje łatwej integracji  z istniejącą infrastrukturą AV sal konferencyjnych
 • funkcje wideokonferencji wielostronnej  z jednoczesnym udziałem nie dużej ilości  stron
 • możliwość jednoczesnej komunikacji audio i wideo konferencyjnej poprzez łączą IP i ISDN

Wideoterminale osobiste
To rozwiązania zoptymalizowane dla biura, pojedynczego stanowiska pracy lub domu, przeznaczone są do obsługi 1-2 osób. Zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić dużą ergonomię spotkania wideokonferencyjnego prowadzonego bezpośrednio z miejsca pracy.

Infrastruktura wideokonferencyjna
Dzisiejsze rozwiązania wideokonferencyjne dają możliwość wdrożenia odpowiednich usług infrastruktury wideokonferencyjnej w różnych modelach. W zależności od potrzeb, budżetu czy możliwości technicznych klienci decydują się na zakup pełnego rozwiązania na własność lub zakup poszczególnych usług  świadczonych w chmurze.
W skład współcześnie oferowanych elementów infrastruktury wideokonferencyjnej wchodzą:

 • mostki wideokonferencyjne(MCU)
 • systemy nagrywania i streamingu spotkań
 • bramy ISDN
 • Systemy Call Control
 • Systemy Firewall Traversal
 • systemy centralnego zarządzania i planowanie spotkań

Integracja z zewnętrznymi systemami
Dzisiejsze rozwiązania wideokonferencyjne diametralnie różnią się od tych sprzed kilkunastu lat. Wideo konferencja to już nie jest oddzielna wyspa informatyczna, wymagająca dużego nakładu pracy i wsparcia ze strony działu IT, wysokich kosztów połączeń czy skomplikowanej obsługi. Dzisiejsze systemy wideokonferencji są częścią strategii biznesowej firmy i procesów biznesowych w niej zachodzących. Integrują się natywnie z pozostałymi systemami informatycznymi w firmie, tworząc jedno zunifikowane środowisko komunikacyjne (Unified Communications).

Implementując rozwiązania wideokonferencyjne można bez trudu zredukować liczbę podróży służbowych o 30%. Inwestycja w wysokiej jakości system wideokonferencyjny zazwyczaj zwraca się w przeciągu 1-2 lat, a wyliczenie ROI nie stanowi zbyt dużego problemu. Wystarczy skalkulować koszty podróży jakie zredukujemy wykorzystując wideokonferencje. Pamiętać przy tym należy, że koszty podróży to nie tylko koszt paliwa, biletów lotniczych, zakwaterowania czy wyżywienia. To także koszty osobowe, które stanowią istotny element w kalkulacji zwrotu z inwestycji.

ROI CALCULATOR

Partnerzy technologiczni

                    

 

Na skróty

Skontaktuj się z nami

tel. (22) 548 48 32
fax (22) 328 48 48
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa