Jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów handlowo-marketingowych oraz przechowywanie ich przez firmę MCX Telecom.

Wirtualizacja środowisk fizycznych

Wirtualizacja serwerów

to oddzielenie warstwy fizycznej sprzętu od systemu operacyjnego oraz uruchomienie  maszyn wirtualnych na jednym fizycznym serwerze.
Maszyny współdzielą z maszyny fizycznej zasoby takie jak: procesor, dysk, pamięci RAM, kartę sieciową. Pracują niezależnie, odseparowane od siebie warstwą Hypervisor’a  co zapewnia bezpieczne działanie systemów operacyjnych oraz aplikacji uruchomionych na poszczególnych maszynach wirtualnych.
Korzyści z wirtualizacji serwerów:

 • konsolidacja środowiska IT i zmniejszenie zasobów sprzętowych
 • ograniczenie kosztów (TCO)
 • zwiększenie dostępności systemów i aplikacji
 • skrócenie czasu potrzebnego na udostępnienie zasobów sprzętowych na żądanie
 • bardziej przejrzyste zarządzanie środowiskiem serwerowym

 

Wirtualizacja stacji roboczych

Wirtualizacja desktopów, (z ang. VDI- Virtual Desktop Infrastructure) to przekształcenie desktopa oraz aplikacji w usługę dostępną na żądanie dla każdego użytkownika, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu, w środowisku „wysokiej rozdzielczości”. System operacyjny, aplikacje oraz dane użytkownika nie są już związane z fizycznym komputerem, lecz trafiają do centrum danych, gdzie mogą być centralnie zarządzane i zabezpieczane.
Korzyści z wirtualizacji desktopów:

 • mobilny styl pracy, w celu zwiększenia produktywności pracowników
 • szybka adaptacja do zmian dzięki elastycznemu dostarczaniu aplikacji i desktopów w różnych scenariuszach, między innymi przejęcia czy też otwieranie nowych oddziałów
 • krótsze czasy SLA usunięcia awarii
 • wysoki standard pracy dla użytkowników
 • najniższy całkowity koszt użytkowania desktopów
 • większe bezpieczeństwo

Wirtualizacja pamięci masowych

to możliwość lepszego wykorzystania zasobów macierzy oraz sieci SAN funkcjonujących w systemach informatycznych.
Korzyści z wirtualizacji pamięci masowych:

 • łączenie różnorodnych zasobów pamięci masowej
 • zwiększenie dostępu do danych w całej organizacji
 • optymalizacja dostępu do danych
 • łatwiejsza skalowalność danych
 • migracja danych on-line
 • prostsze zarządzania infrastrukturą pamięci masowej
Na skróty

Skontaktuj się z nami

tel. (22) 548 48 32
fax (22) 328 48 48
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa